กิจกรรมโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2565

ศวพ.ปราจีนบุรีได้จัดกิจกรรมโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2565 โดยการแจกจ่ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง อ้อยคั้นน้ำ ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร และต้นมะเขือเปราะ บริเวณด้านหน้าศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 20-30 ธันวาคม 2564