สุ่มเก็บตัวอย่างพืช GAP

วันที่ 3-4 เมษายน 2566 นายจงรักษ์ จารุเนตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาววิภาดา ลี้ตี๋ นักวิชาการเกษตร และนายวสันต์ ขำเดช เจ้าพนักงานการเกษตร สุ่มเก็บตัวอย่างพืช GAP เพื่อวิเคราะห์สารพิษตกค้างจำนวน 11 แปลง ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว