ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 ลงพื้นที่พบบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายจงรักษ์ จารุเนตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางสาวนภา บุญสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน พร้อมทั้งให้โอวาทและให้กำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมภายในตึก และแปลงเกษตรภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี