กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์ฯ

วันที่ 5 เมษายน 2566 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี ได้จัด “กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์ฯ” โดยได้กวาดถนน เก็บใบไม้ และเก็บกิ่งไม้แห้ง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสำนักงานภายนอก และพื้นที่ส่วนรวมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดสวยงาม สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ