เปิดบ้านแปลงต้นแบบการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

วันที่ 25 เมษายน 2566 นายจงรักษ์ จารุเนตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านแปลงต้นแบบการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ณ แปลงต้นแบบเกษตรกรผลิตผักอินทรีย์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จัดโดยคณะเจ้าหน้าที่ ศวพ.ปราจีนบุรี มีฐาน การเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเรียนรู้การผลิตผักอินทรีย์ และมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ฐานเรียนรู้การผลิตและ การใช้แหนแดง ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ฐานเรียนรู้การใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช (ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยกำจัดแมลงศัตรูพืช เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเมตาไรเซียม) และ ฐานเรียนรู้แมลงกินแมลง (แมลงหางหนีบ และมวนพิฆาต) มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 43 คน