พิธีเปิดงานเทศกาลมะม่วงสระแก้ว

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายจงรักษ์ จารุเนตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลมะม่วงสระแก้ว ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่าง วันที่ 27 เมษายน 2566 ถึง 7 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรือนรวบรวมและคัดแยกผลไม้ ถนน 359 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อจำหน่ายผลผลิตมะม่วงของสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะม่วงจังหวัดสระแก้ว และประชาสัมพันธ์มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้วอัตลักษณ์ GI ของจังหวัดสระแก้ว