ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “สภากาแฟ” ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางอารีรัตน์ พระเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์  ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยหน่วยงานที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์

เป็นกิจกรรมที่จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดขึ้นทุกเดือน เพื่อเป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ และสามารถปฏิบัติราชการ และขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น