ข่าวกิจกรรม

ออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 นางอารีรัตน์ พระเพชร ผอ.ศวพ.อุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายสุภชัย วรรณมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมให้บริการ “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนตุลาคม 2565” ณ ตลาดช่องมหาราช หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมรับบริการ จำนวน 37 ราย โดย ศวพ.อุตรดิตถ์ ได้แจกปุ๋ยหมักเติมอากาศ จำนวน 50 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร พันธุ์พิจิตร 4-4 และเอกสารความรู้ ได้แก่
1.ขั้นตอนการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP
2.พืชอินทรีย์
3.GAP พืชอาหาร
4.วิธีการปลูกฟ้าทะลายโจร
โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด