ส่งออก

*** UP DATE  ***

**ประชาสัมพันธ์**

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับเงื่อนไขกฎระเบียบของประเทศปลายทาง ♦   ⇓

⇒ มาตรการส่งออกอื่นๆ สามารถศึกษาได้จาก ชั้นหนังสือของกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร คลิ๊ก!!

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนและเข้าระบบ E-Phyto

Link การลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการในระบบ  DOA-NSW  !!

Link สำหรับการเข้าในระบบ E-Phyto  !!

♣ สินค้าห้ามส่งออก ♣

พืชสงวนไทย 11 ชนิด