โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2567 ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง,แม่จอนหลวง)
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ

โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2567 ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง,แม่จอนหลวง)

นางสาวนริศรา สุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลผลิตมะแขว่น เนื่องในงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “เกษตรโป่งแยง สืบสานภูมิปัญญา สู่สากล”
ข่าวกิจกรรม

นางสาวนริศรา สุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลผลิตมะแขว่น เนื่องในงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “เกษตรโป่งแยง สืบสานภูมิปัญญา สู่สากล”

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  เข้าร่วมประชุมวิชาการเปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม และจัดแสดงผลงานวิจัยพืชชาและกาแฟซึ่งเป็นพืชงานวิจัยหลักของ ศกล.ชม.
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมวิชาการเปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม และจัดแสดงผลงานวิจัยพืชชาและกาแฟซึ่งเป็นพืชงานวิจัยหลักของ ศกล.ชม.

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

เชิญร่วมประมูล ผ่านระบบออนไลน์  ☕ 10 สุดยอดกาแฟไทย 2566 Thai Coffee Excellence 2023 Auction 📱 สแกน QR Code สมัครร่วมประมูล 📌 วันนี้ -9 ตุลาคม 2566  🎥 เปิดประมูลออนไลน์ผ่าน ZOOM  และ ชมการไลฟ์สดบรรยากาศการประมูลกาแฟ Page : Thai Coffee Excellence  *  ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 – 17.00 น..*
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมประมูล ผ่านระบบออนไลน์ ☕ 10 สุดยอดกาแฟไทย 2566 Thai Coffee Excellence 2023 Auction 📱 สแกน QR Code สมัครร่วมประมูล 📌 วันนี้ -9 ตุลาคม 2566 🎥 เปิดประมูลออนไลน์ผ่าน ZOOM และ ชมการไลฟ์สดบรรยากาศการประมูลกาแฟ Page : Thai Coffee Excellence * ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 – 17.00 น..*