ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำส่วนราชการลงพื้นที่พบปะประชาชน กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้นำท้องถิ่นอำเภอแม่วาง ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ”

วันที่ 23 มกราคม 256

Read more

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการหลวง งานวิชาการและงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 18-20 มกราคม

Read more

ต้อนรับท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่5/2566 ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชพระราชดำริ บ้านนาเกียน

เมื่อวันที่ 14 มกราค

Read more

ติดตามงานและปฏิบัติงานการจัดทำตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการกำจัดมอดกาแฟแบบผสมผสานเพื่อการผลิตกาแฟอะราบิกาคุณภาพแบบอินทรีย์ แปลงเกษตรกร บ้านนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันที่ 12-13 มกราคม

Read more

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีปล่อยปลา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ 5 มกราคม 2566

Read more