ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชา กัญชง โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา ๑ ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ กรมวิชาการเกษตร | | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

>>> ระบบเปิ

Read more

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมมันฝรั่งในประเทศไทยด้วยมันฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ (Promoting potato processing industry in Thailand with a new variety) หลักสูตร เทคนิคการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งสำหรับเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ประกอบการ เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งปลอดโรค

วันที่ 31 พฤษภาคม –

Read more

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่และศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการแฟอะราบิกา โดยใช้เครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟ เครื่องล้างทำความสะอาดผลกาแฟ และโรงอบแห้งกาแฟกะลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภา

Read more

อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่อง การผลิตและแปรรูปชา ศัตรูพืช ได้แก่ กาแฟอะราบิกา มะคาเดเมีย มันฝรั่ง ผัก สตรอว์เบอร์รี และ เทคนิคการใช้สารอย่างถูกวิธี

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาค

Read more