ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

นางสาวนริศรา สุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การผลิตกาแฟอะราบิกาคุณภาพสูง และการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน ภายใต้โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 15 กรกฎาคม 25

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวดี ! เพิ่มจำนวนและเงินรางวัล สำหรับผู้ชนะการประกวดสุดยอดกาแฟไทย 2024 รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

ข่าวดี ! เพิ่มจำนวนแ

Read More
ข่าวกิจกรรม

นางสาวศิริภรณ์ จรินทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการรศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การจัดการวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตร ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2567”

วันที่ 9 กรกฎาคม 256

Read More