ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
สถานที่ตั้ง 313 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร. 053-114133-6 โทรสาร. 053-114072
อีเมล royala@doa.in.th

แผนที่เส้นทาง