จำหน่ายผลพันธุ์มะพร้าวลูกผสมสามทางพันธุ์ชุมพร 2 (Lot 4) เพื่อสร้างเป็นแปลงเพาะชำสำหรับผลิตต้นกล้าภายใต้การควบคุมมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการควบคุมคุณภาพผลพันธุ์มะพร้าว สำหรับจำหน่ายเป็นต้นกล้าคุณภาพ "ภายใต้โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี" ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 170 ผล ราคาผลละ 18 บาท เปิดจำหน่ายวันที่ 20 - 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ผู้สนใจและประสงค์รับซื้อผลพันธุ์เพื่อการเพาะชำและจำหน่าย สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 077-556073 ,077-556191 มือถือ 090-6076581 ในวันเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
พันธุ์พืชแนะนำ