• สวนพรรณไม้หอมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ภายในพื้นที่ 2 ไร่เศษ ของสวนพรรณไม้หอมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้หอมซึ่งปลูกไว้เป็นกลุ่มตามสายพันธุ์ เช่น ดอกพุด  มะลิ  ลำดวน  มโนราห์  กล้วยหมูสัง  บุหงา  บัวสวรรค์  กันเกรา และไม้หอมอื่น ๆ กว่า 175 ชนิด โดยเส้นทางนี้เชื่อมต่อไปสู่สระบัว ซึ่งเป็นจุดเหมาะแก่การพักผ่อนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ บริเวณใกล้กันมีแปลงเพาะกล้าหมาก และแปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองให้เยี่ยมชม

               

        กล้วยหมูสัง                                                                          บัวหลวง

               

       คำมอกไทย                                                                         กระดังงาสงขลา