ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
Chumphon Horticultural Research Centre

เลขที่  70 ม.2 ถ.เพชรเกษม  ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 86130

โทรศัพท์: 077-556073, 077-556191
โทรสาร : 077-556026

E-mail: chump1@doa.in.th

facebook : ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร