ท่านใดสนใจสั่งจองพันธุ์พืชทางการเกษตร ได้แก่ มะพร้าว กาแฟโรบัสตา โกโก้ และ หมาก สามารถติดต่อ/สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 077-556073, 077-556191 และสถานีทดลองพืชสวนคันธุลี (มะพร้าวกะทิ) โทรศัพท์ 077-381963 ในวันและเวลาราชการ