ขยายเวลา จำหน่ายผลมะพร้าวลูกผสมสามทางพันธุ์ชุมพร 2 ครั้งที่ 7/2567

 ด้วยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มีความประสงค์ จำหน่ายผลมะพร้าวลูกผสมสามทางชุมพร 2 เพื่อสร้างเป็นแปลงเพาะชำสำหรับผลิตต้นกล้าภายใต้การควบคุมมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการควบคุมคุณภาพผลพันธุ์มะพร้าว สำหรับจำหน่ายเป็นต้นกล้าคุณภาพ “ภายใต้โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี” ครั้งที่ 7/2567 จำนวน 200 ผล ราคาผลละ 18 บาท โดยจะขยายเวลาเปิดจำหน่ายในวันที่ 4-12 มีนาคม พ.ศ. […]

ขยายเวลาจำหน่าย จำหน่ายผลมะพร้าวลูกผสมชุมพร 2 ครั้งที่ 5/2567

ด้วยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มีความประสงค์ จำหน่ายผลมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมชุมพร 2 เพื่อสร้างเป็นแปลงเพาะชำสำหรับผลิตต้นกล้าภายใต้การควบคุมมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการควบคุมคุณภาพผลพันธุ์มะพร้าว สำหรับจำหน่ายเป็นต้นกล้าคุณภาพ “ภายใต้โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี” ครั้งที่ 5/2567 จำนวน 4,000 ผล ราคาผลละ 18 บาท โดยจะเปิดจำหน่ายในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. […]

จำหน่ายผลมะพร้าวลูกผสมสามทางพันธุ์ชุมพร 2 ครั้งที่ 7/2567

ด้วยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มีความประสงค์ จำหน่ายผลมะพร้าวลูกผสมวามทางพันธ์ุชุมพร 2 เพื่อสร้างเป็นแปลงเพาะชำสำหรับผลิตต้นกล้าภายใต้การควบคุมมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการควบคุมคุณภาพผลพันธุ์มะพร้าว สำหรับจำหน่ายเป็นต้นกล้าคุณภาพ “ภายใต้โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี” ครั้งที่ 7/2567 จำนวน 200 ผล ราคาผลละ 18 บาท โดยจะเปิดจำหน่ายในวันที่ 15-23 มกราคม พ.ศ. […]

จำหน่ายผลมะพร้าวลูกผสมชุมพร 2 ครั้งที่ 5/2567

      ด้วยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มีความประสงค์ จำหน่ายผลมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมชุมพร 2 เพื่อสร้างเป็นแปลงเพาะชำสำหรับผลิตต้นกล้าภายใต้การควบคุมมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการควบคุมคุณภาพผลพันธุ์มะพร้าว สำหรับจำหน่ายเป็นต้นกล้าคุณภาพ “ภายใต้โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี” ครั้งที่ 5/2567 จำนวน 4,000 ผล ราคาผลละ 18 บาท โดยจะเปิดจำหน่ายในวันที่ […]

แบบสอบถาม เหตุผล และความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อ ระหว่าง ” ผลพันธุ์ กับ ต้นกล้า ” มะพร้าวพันธุ์ดีของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ภายใต้โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี

. ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม เหตุผล และความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อ ระหว่าง ” ผลพันธุ์ กับ ต้นกล้า ” มะพร้าวพันธุ์ดีของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรภายใต้โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดีลิงค์แบบสอบถามคลิก : https://forms.gle/C4dheG6yKUMtEN2k6 ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือของทุกท่าน มา ณ โอกาศนี้