กาแฟโรบัสตา: พันธุ์ชุมพร 1
รายละเอียด…

กาแฟโรบัสตา: พันธุ์ชุมพร 2
รายละเอียด…

กาแฟโรบัสตา: พันธุ์ชุมพร 3
รายละเอียด…

กาแฟโรบัสตา: พันธุ์ชุมพร 84-4
รายละเอียด…

กาแฟโรบัสตา: พันธุ์ชุมพร 84-5
รายละเอียด…