ชื่อวิทยาศาสตร์: coffea canephora Pierre ex Froehner

ชื่อสามัญ: Robusta coffee, กาแฟโรบัสตา

ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะลำต้นตั้งตรง ใบรูปร่างรี ขนาดของใบ (กว้างxยาว) 6.84×19.97 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ เป็นคลื่นปลายใบแหลม ผิวใบมันสีเขียว แผ่นใบส่วนที่อยู่ระหว่างเส้นใบโป่งออกทางด้านที่เป็นมัน ความยาวก้านใบ 1.65 เซนติเมตร จำนวนข้อให้ผลต่อกิ่ง 11.11 ข้อ ปล้องยาว 5.20 เซนติเมตร จำนวนผลต่อกิ่ง 74.4 ผล ดอกสีขาว ผลรูปร่างรีแบนคล้ายผลละหุ่ง มีไหล่นูน 2 ข้าง ขนาดของผล (กว้างxยาวxหนา) 1.26×1.44×0.84 เซนติเมตร ผลสุกสีแดง หรือ Red Group 54A-46A โดยใช้แผ่นเทียบสีของ The Royal Horticulture Society  รูปร่างเมล็ดกลมรี ขนาดเมล็ด (กว้างxยาวxหนา)  5.93×7.74×4.23 มิลลิเมตร เมล็ดแห้งที่ความชื้นเมล็ด 12-13 เปอร์เซ็นต์ มีสีน้ำตาลอมเทา ความสูงของต้นเมื่อโตเต็มที่ 302 เซนติเมตร ขนาดทรงพุ่มเมื่อโตเต็มที่กว้าง 355 เซนติเมตร ระยะเวลาออกดอก ตุลาคม-มีนาคม อายุผลเมื่อเก็บเกี่ยว 10-11 เดือน  

ลักษณะเด่น

  1. ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งสูง (ความชื้นเมล็ด 13 เปอร์เซ็นต์) 428 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงเป็น 3.9 เท่าของพันธุ์เปรียบเทียบ
  2.  แข็งแรง โตเร็ว มีกิ่งให้ผลเป็นจำนวนมาก เริ่มให้ผลผลิตเร็ว ผลสุกพร้อมกัน เก็บเกี่ยวได้ก่อนพันธุ์เปรียบเทียบ 1-2 เดือน และเก็บเกี่ยวได้หมดภายใน 2 ครั้งเท่านั้น
  3. มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้ง สูง เฉลี่ยประมาณ 25.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบที่ให้อัตราการเปลี่ยน 19.6 เปอร์เซ็นต์
  4.  น้ำหนัก 100 เมล็ดแห้ง 17.0 กรัม เมล็ดมีขนาดปานกลาง

พื้นที่แนะนำ เหมาะสำหรับพื้นที่ดอนในจังหวัดชุมพร และพื้นที่อื่นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง

ข้อจำกัด

  1. เคยพบโรคราสนิม (Hemileia vastatrix) ที่ใบบ้างเล็กน้อยในเขต อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร แต่อาการไม่รุนแรงและไม่แพร่ระบาด ต้านทานได้ แม้ปลูกร่วมกับกาแฟสายต้นอื่นๆ และมีรายงานอ่อนแอต่อโรคใบจุด
  2. ควรค้ำยันกิ่งหลักในปีที่กาแฟติดผลดกมาก เพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งหลักหัก

วันที่รับรองพันธุ์ กรมวิชาการเกษตร แนะนำพันธุ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2553 เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 016/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554  

<< กลับไปหน้ากาแฟพันธุ์แนะนำ