ชื่อวิทยาศาสตร์: cocos nucifeca L.
ชื่อสามัญ: coconut, มะพร้าว

ลักษณะประจำพันธุ์

ลำต้นตั้งตรง ใบแคบยาว ขนาดใบย่อย (กว้างxยาว) 5.7×116 เซนติเมตร ความยาวทาง 526 เซนติเมตร ก้านทาง (กว้างxยาวxหนา) 8.7x137x4.6 เซนติเมตร รอบโคนต้น 155 เซนติเมตร ก้านทางสีเขียวและน้ำตาลแกมเขียว จั่นมีความยาวครึ่งหนึ่งของสวนออกจั่นเมื่ออายุ 3 ปี 1 เดือน ให้ผลผลิตสูงสุดจำนวน 3,378 ผลต่อไร่ (เฉลี่ย 3 ปีแรก)

 ลักษณะเด่น

  1. ให้ผลผลิตรวม 3 ปีแรก 3,378 ผลต่อไร่ โดยให้ผลผลิตเป็นมะพร้าวกะทิไม่น้อยกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้นมะพร้าวธรรมดาไม่มีผลเป็นมะพร้าวกะทิ
  2. ให้ผลผลิตเร็วโดยต้นแรกออกจั่นเมื่ออายุ 2 ปี 5 เดือน และต้นมะพร้าวจำนวนครึ่งหนึ่งของสวนออกจั่นเมื่ออายุ 3 ปี 1 เดือน และให้ผลผลิตเมื่อทะลายแรกสูงจากพื้นดิน 73 เซนติเมตร

พื้นที่แนะนำ

ควรมีอุณหภูมิเฉลี่ย 20-34 องศาเซลเซียส หน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร ดินมีการระบายน้ำดี ถ้าปลูกในที่ลุ่ม ควรยกร่อง ไม่ควรปลูกให้สูงเกิน 500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ถ้าพื้นที่ปลูกแล้งนานเกิน 3 เดือน ต้องมีระบบให้น้ำ

ข้อจำกัด

  1. ปลูกให้ห่างจากมะพร้าวธรรมดา ถ้ามีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบ ให้ห่างจากมะพร้าวธรรมดาอย่างน้อย 300 เมตร ถ้าเป็นทุ่งโล่ง ให้ห่างจากมะพร้าวธรรมดาอย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการผสมข้ามหรือถ่ายละอองเกสร (เรณู) จากละอองเกสรมะพร้าวธรรมดา ซึ่งจะทำให้ผลมะพร้าวกะทิไม่ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ (ตามกฎของเมลเดล)
  2. หากต้องการให้ผลผลิตมะพร้าวกะทิสูงขึ้นควรใช้เทคโนโลยีการทำหมันและช่วยผสมพันธุ์มะพร้าวด้วยละอองเกสรมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้

วันที่รับรองพันธุ์

กรมวิชาการเกษตร แนะนำพันธุ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 017/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

 

กลับไปหน้ามะพร้าวพันธุ์แนะนำ