ชื่อวิทยาศาสตร์: cocos nucifeca L.
ชื่อสามัญ: coconut, มะพร้าว

ลักษณะประจำพันธุ์

              ลำต้นตั้งตรง ใบแคบยาว ขนาดใบย่อย (กว้างxยาว) 5.9×110 เซนติเมตร ความยาวทาง 521เซนติเมตร ก้านทาง (กว้างxยาวxหนา) 8.8x131x4.8 เซนติเมตร รอบโคนต้น 157 เซนติเมตร ก้านทางสีเขียวและสีเขียวแกมน้ำตาล จั่นมีความยาวครึ่งหนึ่งของสวนออกจั่นเมื่ออายุ 3 ปี 3 เดือน ให้ผลผลิตสูงสุดจำนวน 1,917 ผลต่อไร่ (เฉลี่ย 3 ปีแรก) ได้มะพร้าวลูกผสมกะทิที่ให้ผลผลิตเป็นมะพร้าวกะทิที่มีกลิ่นหอมทั้งน้ำและเนื้อจำนวน 55 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนต้นที่ปลูก

 ลักษณะเด่น

  1. ให้ผลผลิตรวม 3 ปีแรก 1,917 ผลต่อไร่ โดยให้ผลผลิตเป็นมะพร้าวกะทิไม่น้อยกว่า 18 เปอร์เซ็นต์
  2. ต้นแรกออกจั่นเมื่ออายุ 2 ปี 7 เดือน และต้นมะพร้าวจำนวนครึ่งหนึ่งของสวนออกจั่นเมื่ออายุ 3 ปี 3 เดือน ให้ผลผลิตเมื่อทะลายแรกสูงจากพื้นดิน 71 เซนติเมตร
  3. ต้นมะพร้าวจำนวน 55 เปอร์เซ็นต์ ของสวนให้ผลผลิตมะพร้าวกะทิที่มีกลิ่นหอม ซึ่งในแต่ละต้นจะให้ผลเป็นมะพร้าวกะทิ 25 เปอร์เซ็นต์ แต่เป็นมะพร้าวกะทิที่มีกลิ่นหอม 6 เปอร์เซ็นต์

วันที่รับรองพันธุ์

กรมวิชาการเกษตร แนะนำพันธุ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 018/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

 

<<กลับไปหน้ามะพร้าวพันธุ์แนะนำ