ชมดอกกาแฟสีขาวบานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมกรุ่นไปทั่วทุ่งในช่วงประมาณเดือน พ.ย. – ก.พ. และชมผลกาแฟสุกแดงทั้งต้นและการเก็บเกี่ยวกาแฟในช่วงประมาณเดือน ต.ค.-ธ.ค.  แม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงฤดูกาลดอกกาแฟบาน หรือช่วงผลกาแฟสุกเต็มที่ก็ตาม  ทิวทัศน์ของทุ่งกาแฟก็ยังคงงดงามน่าประทับใจ โดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมแนวเขาหินปูน แสงสุดท้ายของวันหลากหลายสี ทั้งแดง  ส้ม  ฟ้า  ม่วง  เหลืองทองอร่ามฉาบทาทั่วทั้งแนวเขางดงามจับตา เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบถ่ายภาพบรรยากาศยามอาทิตย์อัสดง

บรรยากาศเช้าวันใหม่ในสวนกาแฟ

แนวเขาหินปูนเบื้องหลังสวนกาแฟและมะพร้าว

ดอกกาแฟบาน ส่งกลิ่นหอมกรุ่น

ผลกาแฟสุกแดง