จากเส้นทางห้วยลึก-บ้านหาดพริก ซึ่งอยู่ด้านหลังศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร  สามารถเดินทางต่อไปเที่ยวชมสวนเกษตรกรในเขตเทือกเขาหินปูน เช่น บ้านในเกรียบ  ในทุ่ง  เขายาว  หาดพริก  ซึ่งเป็นสวนไม้ผลหลายหลากชนิด ทั้งสวนทุเรียน  มังคุด  เงาะ  ลองกอง  กล้วยหอม  รวมทั้งปาล์มน้ำมัน  ยางพารา และแหล่งธรรมชาติ ภูเขา  น้ำตก อีกหลายแห่ง

    จากสี่แยกปฐมพร มุ่งหน้าสู่ภาคใต้ สามารถเดินทางไปเที่ยวชมสวนผลไม้ขึ้นชื่อหลายแห่ง เช่น สวนนายดำ  สวนนิลเขียว  สวนมณทิพย์ และสวนทุเรียนนายเยาว์