การเดินทางมาศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

  • รถยนต์ส่วนตัว : ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรประมาณ 523 กิโลเมตรโดยเริ่มเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4 ถึงแยกปฐมพรแล้วตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 41 (ชุมพร-สุราษฎร์ธานี) ระยะทางจากแยกปฐมพรถึงศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรประมาณ 23 กิโลเมตร
  • รถไฟ : รถไฟสายใต้ ลงที่สถานีรถไฟชุมพร แล้วเดินทางโดยรถประจำทางอีกประมาณ23 กิโลเมตร หรือลงที่สถานีรถไฟสวี แล้วเดินทางโดยรถประจำทางย้อนกลับไปทางชุมพรอีกประมาณ 14 กิโลเมตร
  • รถโดยสารประจำทาง : มีรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพฯ-หลังสวน จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มีรถออกทุกวัน สามารถลงหน้าศูนย์ฯ ได้เลย

แผนที่การเดินทางมาศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร