ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรเปิดทำการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30  น. มีห้องประชุมที่สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ประมาณ 50-100 คน พร้อมเครื่องโสตทัศนศึกษา  มีบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยว 1 หลัง แต่ละหลังพักได้ตั้งแต่ 4-8 คน และมีหอพักอีก 8 ห้อง แต่ละห้องสามารถพักได้ 4-6 คน มีห้องน้ำในตัว ใต้อาคารหอพักสามารถจอดรถได้  มีอาหารบริการในราคากันเองครบทั้ง 3 เวลา เช้า กลางวันและตอนเย็น

ทั้งนี้สามารถติดต่อสำรองที่พักได้ในวันและเวลาราชการ ควรสำรองที่พักล่วงหน้า 7 วันทำการ
หมายเลขโทรศัพท์ 077-556073  โทรสาร 077-556026

บ้านพักวิทยากร (บ้านมะแพร้ว)
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ สามารถพักได้ 4-8 คน
ราคาที่พัก  2๐๐ บาท/คน/คืน

หอพัก

มีห้องพัก  8  ห้อง ห้องน้ำในตัว
สามารถพัก  ได้ 4-6 คน/ห้อง
ราคาที่พัก 10๐ บาท/คน/คืน