ในพื้นที่กว่า 15ไร่ มีพืชสมุนไพรและเครื่องเทศกว่า 1,000 ชนิด พร้อมป้ายให้ข้อมูลทั้งชื่อ  ชื่อวิทยาศาสตร์  ชื่ออื่น  สรรพคุณและประโยชน์ และส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์  สมุนไพรหลายชนิดอาจรู้จักคุ้นเคยกันดี  หลายชนิดชื่อฟังดูแปลกหู  ต้นจริงดูแปลกตา และหาชมได้ยาก เช่น คลุ้ม  ชะมดต้น  ไฟเดือนห้า  ในแปลงผักพื้นเมืองมากกว่า 200 ชนิด มีหลายชนิดเป็นเครื่องปรุงสำคัญในสำรับชาวใต้  บางชนิดใช้เป็นผักเหนาะ หรือผักจิ้ม ผักแกล้มรับประทานคู่กับอาหาร เช่น ทำมัง  เหลียง  ภูมิ  มะเดื่อชุมพร  เนียง  มันปู  เล็บรอก  บุกรอ เป็นต้น

สวนสมุนไพร

ทางเดินภายในสวนสมุนไพร

กระเจี๊ยบแดง

เพชรสังฆาต

ไฟเดือนห้า (เทียนแดง)

จันทน์เทศ

ผักเหลียง

คลุ้ม