ภายในอาคารนิทรรศการมีการจัดแสดงข้อมูลพันธุ์กาแฟโรบัสต้า พันธุ์มะพร้าวลูกผสม พันธุ์โกโก้ลูกผสม กล้วยไม้ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้ทำการศึกษาวิจัยและแนะนำพันธุ์ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปมะพร้าว อาทิ สบู่ โลชั่น ของประดับบ้านที่ทำจากกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเส้นใยมะพร้าว เป็นต้น

อาคารนิทรรศการ

จัดแสดงข้อมูลกาแฟ, โกโก้, กล้วยไม้

จัดแสดงข้อมูลพันธุ์พันธุ์มะพร้าวลูกผสม

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปมะพร้าว

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเส้นใยมะพร้าว