ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับห้องปฏิบัติการ ต้นแบบเครื่องหยอดขึ้นรูปน้ำตาลมะพร้าว