ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับห้องปฏิบัติการ ต้นแบบเครื่องกวน และอุปกรณ์การไล่ฟองอากาศ