อบรม ” การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตมะพร้าวน้ำหอมอย่างยั่งยืน “

   วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 อบรม ” การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตมะพร้าวน้ำหอมอย่างยั่งยืน ” อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จาก”โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและการต่อยอดงานวิจัยภาคเกษตร ” ร่วมกันหลายภาคส่วน       โดยได้มีการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพร้อมทั้งลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากกลุ่มเกษตรกรร่วมกันและเข้าเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรมะพร้าวน้ำหอม สวน Aromatic […]

การอบรมหลักสูตร ” เกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ “

    วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มอบหมายให้ นางสาวดารากร เผ่าชู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอรทัย ธนัญชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ในหลักสูตร “ เกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ […]

ศวส.ชุมพร ร่วมจัดประชุมวิชาการมะพร้าวนานาชาติ (The International Conference on Coconut : ICCO2024)

      วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมด้วย นางสาวหยกทิพย์ สุดารีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวดารากร เผ่าชู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวกุลินดา แท่นจันทร์ […]

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าศึกษาดูงาน

       วันที่ 24 พฤษภาคม 2567  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร  มอบหมายให้  นางสาวพันธ์ทิพย์   มีสถิตย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   “ เข้าศึกษาดูงานการแปรรูปมะพร้าวเป็นน้ำมันมะพร้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์อื่น […]