ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ทุเรียนตะนาวศรีคีรีขันธ์” และ “สับปะรดสยามโกลด์ประจวบคีรีขันธ์” ครั้งที่ 1/2565

นางสาวณิชชา แหลมเพ็ช […]