การประชุมโครงการวิจัยการสร้างแปลงพ่อแม่พันธุ์มะพร้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี

การประชุมโครงการวิจั

Read more

บริษัท จัดการลู่ปั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นำคณะเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรและถ่ายทำเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกโกโก้

บริษัท จัดการลู่ปั่น

Read more

ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้ามะพร้าวพันธุ์ดีระยะที่ 2 ทุนสนับสนุนจากเงินรายได้การดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตรฯ

ร่วมประชุมโครงการเพิ

Read more