ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลผลิตทางการเกษตรประเภททุเรียนพื้นเมืองและมะม่วงหิมพานต์ ในงานมหกรรมสินค้าเกษตร @ ระนอง

     วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นางสาวณิชชา แหลมเพ็ชร์  ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย  ร่วมกับ  นางสาวชลิตา ดาหาญ    นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและคณะ จาก ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลผลิตทางการเกษตรประเภททุเรียนพื้นเมืองและมะม่วงหิมพานต์  ในงานมหกรรมสินค้าเกษตร @ ระนองภายใต้กิจกรรมประชาสัมพันธ์มหกรรมสินค้าเกษตร […]

ร่วมงาน วันเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ประจำปี 2567

   วันที่ 15 มิถุนายน 2567 นางสาวณิชชา แหลมเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ร่วมงาน        “ วันเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ประจำปี 2567 ” โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ […]

บริษัท Malaysian Kuwaiti Investment Co. Sdn Bhd จากประเทศมาเลเซีย และ บริษัท ปาล์ม โปรเฟสชั่นนอล เข้าศึกษาดูงาน

       วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567  นางสาวทิพยา  ไกรทอง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร  นายอานุภาพ ธีระกุล  นายเกริกชัย ธนรักษ์  ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  จากประเทศมาเลเซีย  เข้าศึกษาดูงานวิจัยเรื่อง […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 และการทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดชุมพร

วันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มอบหมายให้ นางสาวปรีดา  หมวดจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 และการทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน […]

กิจกรรมพัฒนาศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

      วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาหน่วยงาน เพื่อให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งภูมิทัศน์ให้มีสถาพเรียบร้อยสวยงาม ในทุกสัปดาห์แรกของเดือน โดยทำการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่บริเวณเขตแนวรั้วด้านข้างป้อมยามเข้าออกและบริเวณโดยรอบของศูนย์วิจัยฯ