สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพรศึกษาดูงานแปลงเกษตรผสมผสานในสวนมะพร้าว และแปลงสมุนไพร

สำนักงานเกษตรและสหกร […]