ร่วมพิธีเปิดงาน “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว เทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร ปี 2565” และร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพันธุ์ทุเรียนลูกผสม กรมวิชาการเกษตร

    วันอังคาร ที่ 21 […]

ร่วมพิธีเปิดและรับฟังการฝึกอบรมผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคใต้ หลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมคุณภาพผลผลิตประจำโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือก

   วันศุกร์ ที่ 17 ม […]