โกโก้พันธุ์ลูกผสมชุมพร 1

ชื่อวิทยาศาสตร์: Theobroma cacao L.

ชื่อสามัญ: Cocoa, โกโก้

ลักษณะประจำพันธุ์

ใบ        มีความกว้าง ปลายใบมีลักษณะแหลม

ดอก     มีขนาดเท่าหัวเข็มหมุด เมื่อโตเต็มที่ดอกมีสีเขียวอ่อนๆ ก้านดอก สีเขียว

ผล       ลักษณะผลป้อม ไม่มีคอ และก้นไม่แหลม ผิวเรียบ ร่องค่อนข้างตื้น

เมล็ด    มีเนื้อในเป็นสีม่วง

ลักษณะทางการเกษตร

  1. มีเปอร์เซ็นต์ไขมันสูง ประมาณ 57.27 เปอร์เซ็นต์ มีเปลือกหุ้มเมล็ดต่ำ ประมาณ 12.42 เปอร์เซ็นต์
  2. มีลักษณะการผสมเกสรเป็นพวกผสมข้าม
  3. เริ่มตกผลและเก็บเกี่ยวได้ในปีที่ 2 หลังจากปลูก
  4. ให้ผลผลิตสูง เฉลี่ย 127.2 กิโลกรัม/ไร่ (เมื่ออายุ 13 ปี)

ลักษณะเด่น          

ให้ผลผลิตสูงและสม่ำเสมอ เมล็ดมีขนาดตรงตามมาตรฐานและเปอร์เซ็นต์ไขมันสูงประมาณ 57.27 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งทนทานต่อโรคกิ่งแห้ง

พื้นที่แนะนำ          

ในประเทศไทยไทย ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแซมในสวนมะพร้าวในทางภาคใต้และภาคตะวันตก

วันที่รับรองพันธุ์

กรมวิชาการเกษตร รับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537 เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 19/2540 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540  

<< กลับหน้าแรก