ชื่อวิทยาศาสตร์: coffea canephora Pierre ex Froehner ชื่อสามัญ: Robusta coffee, กาแฟโรบัสตา

ลักษณะประจำพันธุ์   ลักษณะลำต้นตั้งตรง ใบรูปร่างรี ขนาดของใบ (กว้างxยาว) 6.87×16.83 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ เป็นคลื่นปลายใบแหลม ผิวใบมันสีเขียว แผ่นใบส่วนที่อยู่ระหว่างเส้นใบโป่งออกทางด้านที่เป็นมัน ความยาวก้านใบ 1.29 เซนติเมตร จำนวนข้อให้ผลต่อกิ่ง 10.7 ข้อ ปล้องยาว 4.96 เซนติเมตร จำนวนผลต่อกิ่ง 88.1 ผล ดอกสีขาว ผลรูปร่างรีแบน มีไหล่นูน 2 ข้าง ขนาดของผล (กว้างxยาวxหนา) 5.46×6.96×4.03 มิลลิเมตร เมล็ดแห้งที่ความชื้นเมล็ด 12-13 เปอร์เซ็นต์ มีสีน้ำตาลอมเทา ความสูงของต้นเมื่อโตเต็มที่ 310 เซนติเมตร ขนาดทรงพุ่มเมื่อโตเต็มที่กว้าง 349 เซนติเมตร ระยะเวลาออกดอก ตุลาคม-มีนาคม อายุผลเมื่อเก็บเกี่ยว 10-11 เดือน  

ลักษณะเด่น

  1. ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งสูง (ความชื้นเมล็ด 13 เปอร์เซ็นต์) 482 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงเป็น 4.4 เท่าของพันธุ์เปรียบเทียบ
  2.  แข็งแรง โตเร็ว มีกิ่งให้ผลเป็นจำนวนมาก เริ่มให้ผลผลิตเร็ว ผลสุกพร้อมกัน เก็บเกี่ยวได้ก่อนพันธุ์เปรียบเทียบ 1-2 เดือน และเก็บเกี่ยวได้หมดภายใน 2 ครั้งเท่านั้น
  3.  มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้ง สูง เฉลี่ยประมาณ 24.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบที่ให้อัตราการเปลี่ยน 19.6 เปอร์เซ็นต์
  4.  น้ำหนัก 100 เมล็ดแห้ง 15.5 กรัม เมล็ดมีขนาดปานกลาง

พื้นที่แนะนำ เหมาะสำหรับพื้นที่ดอนในจังหวัดชุมพร และพื้นที่อื่นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง

วันที่รับรองพันธุ์ กรมวิชาการเกษตร แนะนำพันธุ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2553 เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 016/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554  

<< กลับไปหน้ากาแฟพันธุ์แนะนำ