ชื่อวิทยาศาสตร์: coffea canephora Pierre ex Froehner

ชื่อสามัญ: Robusta coffee, กาแฟโรบัสตา

ลักษณะประจำพันธุ์     ลำต้นทรงพุ่มปานกลาง สูง 2.9 เมตร ขอบใบเรียว ปลายใบแหลม จำนวนผลต่อข้อ 11 ผล ความยาวข้อ 4.9 เซนติเมตร ดอกสีขาว ขนาดผล (กว้างxยาว) 0.98×1.54 เซนติเมตร รูปร่างผลยาวรี ปลายผลแหลม ขนาดเมล็ด (กว้างxยาวxหนา) 0.49×0.77×0.33 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ด 10.8 กรัมต่อ 100 เมล็ดแห้ง ความยาวก้าน 67.8 เซนติเมตร มีจำนวนข้อที่ให้ผลผลิต 19.7 ข้อ ผลผลิตเมล็ดกาแฟแห้งเฉลี่ย 4 ปี 207.8 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี อายุเก็บเกี่ยวสั้น 9 เดือน มีเปอร์เซ็นต์สารสกัดเนื้อกาแฟ 57.22 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณคาเฟอีน 2.67เปอร์เซ็นต์

ลักษณะเด่น

  1. ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกทั่วไปประมาณ 55.8 เปอร์เซ็นต์ คือให้ผลผลิต 207.8 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (เฉลี่ย 4 ปี)
  2.  อายุการเก็บเกี่ยวสั้น 9 เดือน และเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดก่อนพันธุ์อื่นๆ 1-2 เดือน
  3. การทดสอบคุณภาพการชิมเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ โดยจัดอยู่ใน Class 7.2

พื้นที่แนะนำ เหมาะสำหรับพื้นที่ในจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ยกเว้นพื้นที่ที่เป็นทรายและน้ำท่วม

วันที่รับรองพันธุ์ กรมวิชาการเกษตร แนะนำพันธุ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 004/2552 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552  

<< กลับไปหน้ากาแฟพันธุ์แนะนำ