ชื่อวิทยาศาสตร์: coffea canephora Pierre ex Froehner

ชื่อสามัญ: Robusta coffee, กาแฟโรบัสตา

ลักษณะประจำพันธุ์           ลำต้นทรงพุ่มปานกลาง สูงประมาณ 2-3 เมตร ขอบใบเรียว ปลายใบแหลม จำนวนผลต่อข้อ 11.85 ผล ความยาวข้อ 5.47 เซนติเมตร ดอกสีขาวขนาดผล (กว้างxยาว) 1.18×1.32 เซนติเมตร รูปร่างผลกลมรี ปลายผลมน ขนาดเมล็ด (กว้างxยาวxหนา) 0.64×0.84×0.35 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ด 16.2 กรัมต่อ 100 เมล็ดแห้ง ความยาวก้าน 78.7 เซนติเมตร มีจำนวนข้อที่ให้ผลผลิต 18 ข้อ ผลผลิตเมล็ดกาแฟแห้งเฉลี่ย 4 ปี 349.3 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี อายุเก็บเกี่ยว 11 เดือน มีเปอร์เซ็นต์สารสกัดเนื้อกาแฟ 57.37 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณคาเฟอีน 2.44 เปอร์เซ็นต์

ลักษณะเด่น

  1. ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกทั่วไปประมาณ 73.7 เปอร์เซ็นต์ คือให้ผลผลิต 349.3 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (เฉลี่ย 4 ปี)
  2.  ขนาดเมล็ดได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ คือ มีน้ำหนัก 16.2กรัมต่อ 100 เมล็ดแห้ง
  3.  การทดสอบคุณภาพการชิมเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ โดยจัดอยู่ใน Class 7.2

พื้นที่แนะนำ เหมาะสำหรับพื้นที่ในจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ยกเว้นพื้นที่ที่เป็นทรายและน้ำท่วม

วันที่รับรองพันธุ์ กรมวิชาการเกษตร แนะนำพันธุ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 005/2552 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552  

<< กลับไปหน้ากาแฟพันธุ์แนะนำ