ชื่อวิทยาศาสตร์: coffea canephora Pierre ex Froehner

ชื่อสามัญ: Robusta coffee, กาแฟโรบัสตา

ลักษณะประจำพันธุ์      ลำต้นทรงพุ่มปานกลางขอบใบเป็นคลื่น ปลายใบแหลม ผิวใบมันสีเขียว จำนวนผลต่อข้อ 22.5 ผล ดอกสีขาวขนาดผล (กว้างxยาว) 1.29×1.48 เซนติเมตร รูปร่างผลกลมรี ปลายผลมน ขนาดเล็ก (กว้างxยาวxหนา) 0.69×0.89×0.37 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ด 17.95 กรัมต่อ 100 เมล็ดแห้ง ความยาวก้าน 81.7 เซนติเมตร มีจำนวนข้อที่ให้ผลผลิต 13 ข้อ ผลผลิตเมล็ดกาแฟแห้งเฉลี่ย 9 ปี 349.8 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี อายุเก็บเกี่ยว 11 เดือน มีเปอร์เซ็นต์สารสกัดเนื้อกาแฟ 53.73 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณคาเฟอีน 2.01 เปอร์เซ็นต์

ลักษณะเด่น

  1. ให้ผลผลิตเมล็ดเฉลี่ยมากกว่า 2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี โดยเฉลี่ย 9 ปี ให้ผลผลิต 349.8 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
  2. ขนาดเมล็ดได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ คือ มีน้ำหนัก 17.95 กรัมต่อ 100 เมล็ดแห้ง

พื้นที่แนะนำ เหมาะสำหรับพื้นที่ในจังหวัดชุมพร

วันที่รับรองพันธุ์ กรมวิชาการเกษตร แนะนำพันธุ์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549  

<< กลับไปหน้ากาแฟพันธุ์แนะนำ