ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 004/2567 ประกาศกรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 005/2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 60 KVA) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 60 KVA) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ

โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2567 ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง,แม่จอนหลวง)

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเ

Read More