18 พฤษภาคม 2022

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
Loei Horticulture Research Center
   
E-mail: loei-horticulture@hotmail.com
Telephone: Tel.  0-4203-9891
Fax:

Fax. 0-4203-9892

การเดินทาง

เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ตามถนนพหลโยธิน หมายเลข 1 ผ่านสระบุรี ถึงสามแยกพุแค เข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านเพชรบูรณ์-หล่มสัก   เข้าทางหลวงหมายเลข 203 จากหล่มสัก – ด่านซ้าย –     ภูเรือ ก่อนถึง ภูเรือ 8 กม. สามแยกบ้านกกโพธิ์ เลี้ยวขวาเข้าศูนย์ ระยะทาง 24 กม.รวมระยะทางทั้งหมด 490 กม.

เส้นทางที่ 2 จากขอนแก่น ตามถนนมะลิวัลย์ หมายเลข 12 ผ่าน ชุมแพ เข้าทางหลวงหมายเลข 201 มุ่งตรงไปถึง จ.เลย เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 203 เลย-หล่มสัก ถึงภูเรือ เลี้ยวซ้ายตรงสามแยกบริเวณ โรงเรียนชุมชนภูเรือ อีก 25 กม. ถึงศูนย์ฯ มีป้ายบอกตลอดทาง รวมระยะทาง 280 กม.