22 พฤษภาคม 2022

ราคาจำหน่ายพันธ์พืช ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย

มะคาเดเมียนัท (พันธุ์ 344,660,741,508) ราคา 80 บาท/ต้น

กาแฟอาราบิก้า (เชียงใหม่ 80 ) ราคา 7 บาท/ต้น

เกาลัดจีน (วาวี,แม่จอน) ราคา 60 บาท/ต้น

พลับ (P2,P4) ราคา 50 บาท/ต้น

สาลี่(โยโกยาม่าวาเซ่) ราคา 50 บาท/ต้น

ถัวลันเตา ราคา 350 บาท/ก.ก

ปทุมมา(G1) ราคา 6 บาท/หัว