1 กรกฎาคม 2022

เกษตรท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์

กิจกรรมการท่องเที่ยว

  1. ชมแปลงไม้ผลเมืองหนาว เช่น เกาลัดจีน พลับ สาลี่   มะคาเดเมียนัท
  2. ชมไม้ดอกเมืองหนาว  เช่น คริสต์มาส  คริสต์มาสเหลือง พิทูเนีย  ลิ้นมังกร  แพนซี  ดาวเรืองหม้อ   กระหล่ำประดับ กุหลาบ บลูซัลเวีย และทุ่งซัลเวีย 
  3. ชมโรงเรือนแสดงพืชพรรณที่หายาก  พืชท้องถิ่น  เฟิร์นและพืชใกล้เคียง  หน้าวัว  เยอบีร่า  เบญจมาศ  กล้วยไม้ป่า
  4. เดินศึกษาธรรมชาติ  ชมทัศนียภาพทะเลแห่งภูเขาโดยรอบศูนย์ฯ
  5. แค้มป์ปิ้ง  กางเต็นท์  รอบกองไฟ
  6. เทศกาลกินผักเมืองหนาว  สตรอเบอรี่ มะคาเดเมีย   และ ซิมกาแฟสดอาราบิก้า

ปฏิทินการท่องเที่ยว

  • พ.ย. – ก.พ. ชมไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด ไม้ผลเมืองหนาว 
  • ธ.ค.-ม.ค. เทศกาลกินผักเมืองหนาว สตรอเบอรี่  มะคาเดเมียนัท  กาแฟสดอาราบิก้า  และสัมผัส  แม่คะนิ้ง
  • เม.ย.-ส.ค. ดาหลา ปทุมมา
  • กิจกรรมตลอดทั้งปี เยี่ยมชม ศึกษาดูงานเป็นกลุ่ม คณะ ในศูนย์เรียนรู้ และแปลงสาธิตการเกษตร

พี่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

-มีบ้านพัก จุดกลางเต็นท์ ห้องสุขา และห้องอาบน้ำ    ชาย-หญิง  15 ห้อง สามารถรับนักท่องเที่ยวเข้าพักแรมได้ทั้งหมดประมาณ 300 คน/วัน

อัตราค่าที่พัก

– บ้าน VIP (A-Frame) 2 หลัง มีตู้เย็น , เครื่องทำน้ำอุ่น

– บ้านภูเคียงดาว พักได้ 5  คน อัตรา 200 บาท/คน/คืน

– บ้านภูเทียมเมฆ พักได้ 5 คน อัตรา 200 บาท/คน/คืน

บ้านธรรมดา

       – บ้านพยับหมอก 8-10  คน  เหมาจ่าย 100บาท/คน/คืน

       – บ้านรัตนธารา    8-10 คน เหมาจ่าย 100 บาท/คน/คืน

เต็นท์พักแรม

       – เต็นท์ใหญ่ ขนาด 4-6 คน          หลังละ 300 บาท/คืน

       – นำเต็นท์มาเอง (ค่าบำรุงสถานที่) หลังละ 100 บาท / คืน

ระบบจองที่พัก   สนใจติดต่อ

   ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย

   ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย    โทร 042-039891 โทรสาร 042-039892