กรมวิชาการเกษตร บล็อคเส้นทางโรคระบาดปานามาจากเชื้อราสายพันธุ์ TR4 เข้าประเทศ ชี้โรครุนแรงถึงขั้นไม่สามารถปลูกกล้วยได้อีก พันธุ์กล้วยหอมเขียวเสี่ยงติดโรค เตือนเกษตรกรไม่นำพันธุ์กล้วยที่ลักลอบนำเข้ามาปลูก ชี้ทุกส่วนของกล้วยทุกชนิดเป็นสิ่งต้องห้ามตามพ.ร.บ.กักพืช ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับ

     นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดโรคเหี่ยวฟิวซาเรียมของกล้วย หรือที่รู้จักกันในชื่อโรคตายพราย หรือ โรคปานามาที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium สายพันธุ์ TR 4 ซึ่งพบระบาดในประเทศแถบอาเซียน กรมวิชาการเกษตรได้เฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าวเพื่อไม่ให้เข้ามาระบาดในประเทศ โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรในทุกพื้นที่สำรวจพื้นที่ปลูกกล้วยทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกกล้วยหอมเขียวหรือกล้วยหอมคาเวนดิชซึ่งเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคตายพรายที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium สายพันธุ์ TR 4 เนื่องจากเป็นโรคที่ทำความเสียหายอย่างรุนแรงจนถึงขั้นทำให้ไม่สามารถปลูกกล้วยได้อีกในพื้นที่พบการระบาดของโรค

     ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดของกล้วยหลายชนิด และมีการปลูกกล้วยหลายสายพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ รับประทานเป็นอาหาร และเพื่อการค้า ซึ่งโดยปกติแล้วโรคตายพรายในประเทศไทยมักเกิดกับกล้วยน้ำว้าไม่พบในกล้วยหอม โดยสาเหตุของโรคมาจากเชื้อราเชื้อเดียวกันแต่ต่างสายพันธุ์ ซี่งเชื้อรา Fusarium สายพันธุ์ TR4 เป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศ เพราะโรคนี้สามารถติดไปกับหน่อพันธุ์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ปลูกอื่นได้ และเกิดจากราในดินที่ไม่อาจใช้สารเคมีกำจัดเชื้อในดินให้ตายหมดไปได้ ถ้าเข้ามาระบาดในประเทศจะทำลายพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทั้งหมดของประเทศรวมทั้งในกล้วยชนิดอื่นๆ ด้วย เนื่องจากประเทศไทยมีความหลากหลายของสายพันธุ์กล้วย ที่สำคัญเชื้อรา Fusarium สายพันธุ์ TR4 มีความสามารถอยู่รอดในดินได้นานมากกว่า 15 ปี รวมทั้งยังสามารถแพร่กระจายไปกับส่วนขยายพันธุ์ที่เป็นโรค ดิน น้ำที่ปนเปื้อนเชื้อราสาเหตุของโรคด้วย

     “แม้ปัจจุบันจะยังไม่พบโรคตายพรายที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium สายพันธุ์ TR4 เข้ามาระบาดในประเทศไทย แต่การป้องกันไว้ก่อนย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาในภายหลัง เพราะโรคนี้มีความรุนแรงมากสามารถล่มสลายสวนกล้วยในประเทศได้ จึงขอเตือนเกษตรกรอย่านำพันธุ์กล้วยที่อาจมีการลักลอบนำเข้ามาจากประเทศที่พบการระบาดเข้ามาปลูกในประเทศ ซึ่งตามพระราชบัญญัติกักพืชได้กำหนดให้กล้วยเป็นสิ่งต้องห้าม ทุกส่วนของกล้วยทุกชนิดห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาด ผู้ใดลักลอบนำเข้ามีความผิดตามพระราชบัญญัติกักพืชมีโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว