ห้องประชุมตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

ห้องประชุม 201
(ความจุประมาณ 36 ที่นั่ง)
ห้องประชุม 314
(ความจุประมาณ 200 ที่นั่ง)
ห้องประชุม 315/2
(ความจุประมาณ 15 ที่นั่ง)
ห้องประชุม 501
(ความจุประมาณ 35 ที่นั่ง)

ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

ห้องประชุมผู้บริหาร
(ความจุประมาณ 15 ที่นั่ง)
ห้องประชุมใหญ่
(ความจุประมาณ 50 ที่นั่ง)
ขั้นตอนการจองห้องประชุม

1.ตรวจสอบการใช้งานห้องประชุม ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ สลก. หรือโทรสอบถามที่ 0 2579 8531

2.กรอกแบบฟอร์มจองห้องประชุมโดย    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองห้องประชุม    ที่นี่และส่งที่ Fax 0 2579 5248 (อัตโนมัติ) หรือส่งด้วยตัวเองที่ กลุ่มสื่อสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์  สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร