กรมวิชาการเกษตร ดันดอกอัญชันไทยเจาะตลาดอินโดนีเซีย โชว์ฟอร์มสุดยอดเจรจาพร้อมส่งข้อมูลวิชาการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชยื่นอินโดฯ เปิดตลาดสำเร็จภายใน 4 เดือน ผู้ประกอบการเฮพร้อมส่งออกได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ 
.

.
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า อัญชันจัดเป็น 1 ในพืชสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์มากมายที่ตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูง เนื่องจากมีสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) เป็นสารสำคัญมากกว่าพืชชนิดอื่นถึง 10 เท่า มีคุณสมบัติช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ เพิ่มการไหลเวียนของเลือด บำรุงสายตา ลดระดับน้ำตาลในเลือด นอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระในดอกอัญชันยังยังช่วยบำรุงผิวพรรณและชะลอริ้วรอยแห่งวัยได้ด้วย
.
ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการส่งออกดอกอัญชันแห้งไปหลายประเทศ เช่น ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลี มาเลเซีย และออสเตรเลีย โดยเฉพาะออสเตรเลียมีมูลค่าส่งออกสูงถึง ๔,๐๐๐ บาท/กิโลกรัม โดยสถานการณ์การส่งออกดอกอัญชันแห้งล่าสุดกรมวิชาการเกษตรสามารถเปิดตลาดดอกอัญชันแห้งของไทยไปสู่ตลาดประเทศอินโดนีเซียเป็นผลสำเร็จเพิ่มขึ้นอีก 1 ประเทศโดยผู้ประกอบการสามารถส่งออกได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้
.
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรในฐานะเป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (National Plant Protection Organization) ของประเทศไทย ได้ดำเนินการยื่นขอเปิดตลาดและส่งข้อมูลทางวิชาการประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชดอกอัญชันแห้งเสนอหน่วยงานกักกันพืช กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซีย Indonesian Agricultural Quarantine Agency (IAQA) เพื่อพิจารณาเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา  พร้อมกับได้มีการประสานงานเพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจนได้รับหนังสือตอบรับจากหน่วยงานกักกันพืชของอินโดนีเซียเมื่อเร็วๆ นี้ แจ้งว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของดอกอัญชันแห้งจากประเทศไทยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมส่งร่างข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชของดอกอัญชันแห้งจากประเทศไทยเสนอกรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณา ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้มีหนังสือตอบยอมรับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชฯ แจ้งหน่วยงานกักกันพืชของอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้ว
.
ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะส่งออกดอกอัญชันแห้งไปยังอินโดนีเซียจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืช  โดยการส่งออกต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Requirement) ซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตรแนบไปพร้อมกับสินค้า สินค้าต้องไม่มีการปนเปื้อนแมลงที่มีชีวิต ศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ วัชพืช ดิน ราก หรือวัสดุที่สามารถนำพาศัตรูพืชได้ ต้องผ่านการทำความสะอาด อบแห้งด้วยความร้อนในเตาอบที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8-10 ชั่วโมง และบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่แสดงฉลากเพื่อใช้ในการทวนสอบได้
.
“กรมวิชาการเกษตรได้ยื่นขอเปิดตลาดและส่งข้อมูลทางวิชาการประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชดอกอัญชันแห้งเสนอหน่วยงานกักกันพืช กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียพิจารณา จนประสบผลสำเร็จภายในระยะเวลา 4 เดือนจึงสามารถเปิดตลาดใหม่ให้กับดอกอัญชันแห้งของไทยได้ ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โทร.0-2561-1680  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว