เกษตรกรต้องรู้ เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้ ไกลโฟเซต

 

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด)