เอกสารสิทธิ์ที่ดิน สำหรับใช้ประกอบการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และ พืชอินทรีย์

ตามภารกิจความรับผิดชอบ ของ กรมวิชาการเกษตร

 

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด)