วันที่ 12 กันยายน 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นางสาวธิดากุญ แสนอุดม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เข้าแสดงความยินดีและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพระธรรมนูญ ครบรอบ 116 ปี โดยมีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)