วันที่ 3 ตุลาคม 2565 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) เป็นประธานพิธีอ่านสารแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี โดยมี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร จากนั้น เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร บริเวณโถงชั้นล่างตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร