การตรวจประเมินแหล่งผลิตมะพร้าว ตามมาตรการป้องกันการใช้แรงงานลิงในกระบวนการผลิตมะพร้าวเพื่อการส่งออก (Monkey Free Plus)

 

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชันภาษาไทย)

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชันภาษาอังกฤษ)