วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโฆษกส่วนราชการ ร่วมแถลงข่าวในประเด็นภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2566 ผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรอบ 4 ปี และแผนที่จะดำเนินงานในอนาคต โดยมี นางศศิญา ปานตั้น ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร รักษาราชการแทนเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้