มาตรการแก้ไขปัญหา โรคใบด่างมันสำปะหลัง ปี 2566 กรมวิชาการเกษตร

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด)